Nominal Değer Nedir?

Nominal ne demek? Nominal değer nedir? Nominal kelimesi anlam olarak ‘yazılı’ anlamına gelmektedir. Nominal değer finans ve ekonomi sektöründe sıkça kullanılan önemli kavramlardan biridir.

Nominal kelimesinin pek çok ekonomik terim ile birlikte kullanımı vardır. Nominal faiz, nominal değer, nominal gelir bunlardan bazılarıdır. Bunlara değinmeden önce nominal nedir önce ona bir bakalım.

Nominal Ne Demek?

Nominal sözcüğü sözlük anlamı olarak isim belirterek yapılan, yazılı gibi anlamlara gelmektedir. Ekonomide ise farklı terimlerle kullanıldığı zaman daha farklı anlamlara sahip olabilmektedir. Nominal değer ne demek diye bakacak olursak; menkul kıymetlerin (hisse senedi, tahvil vb.) üzerinde yazılı olan değer anlamına gelir.

Nominal değer bir başka deyişle itibari değer anlamı taşır. Yani bir menkul kıymetin üzerinde ne yazıyorsa nominal değeri odur. Bir tahvilin üzerinde 800 lira yazıyorsa vadesi geldiğinde o tahvilin sahibi nominal değerinde yani 800 lira elde eder.

Para üzerinden nominal değer nasıl hesaplanır örnek vererek açıklayalım. 100 TL’lik banknotu ele alalım. Banknotun üzerinde yazan 100 TL nominal değerdir. Nominal değer her zaman aynıdır. Yani 2018 yılındaki 200 TL ile 2019 yılındaki 200 TL aynı değeri ifade eder. İtibari değerleri aynıdır.

Ancak, 2018 yılında 200 tl ile 200 ekmek alınabiliyorken 2019 yılında 160 ekmek alınıyorsa bu durumda nominal değer aynı olmasına rağmen reel değer düşmüştür. Geçen bir yılda fiyatlar artmış ve enflasyon nedeniyle paranın gerçek değeri azalmıştır.

Nominal değer – reel değer farkının anlaşılması finansal okuryazarlık bakımından önemlidir. Çünkü fiyatların artması durumunda sizin bir mala verdiğiniz tutar değişmese de aldığınız miktar azalacaktır. Bu yüzden de finansal okuryazarlık önemli hale gelmektedir.

Nominal gelir – reel gelir kavramları da finansal okuryazarlıkla doğrudan ilgilidir. 2018 yılında aylık kazancı 1800 TL olan bir kişi tanesi 1 TL olan maldan 1800 tane alabilmektedir. 2019 yılında aylık kazancı 2000 TL olduğunda malın fiyatı 2 TL olursa 1000 tane alabilir. Bu durumda maaşı yani nominal geliri artmasına rağmen reel gelir yani enflasyondan arındırılmış gelir azalmıştır. Maaşın oransal artışı enflasyon oranından düşük olursa reel gelir azalır.

Nominal değer kavramı hisse senetleri için de geçerlidir. Yani üzerinde yazılan değer itibari değerini verir. Fakat hisseler düşüp yükselebildiği için üzerinde yazan değerin üstünde veya altında devretmek mümkün olmaktadır. Nominal değer değişmese de piyasadaki fiyatı yani reel değeri farklı olabilmektedir.

Nominal Faiz Nedir?

Finans ve ekonomide karşımıza çıkan bir diğer kavram da nominal faiz. Aynı mantıkla enflasyondan arındırılmış faize reel faiz denilmekte. Diyelim ki bir bankada mevduat hesabı açtırdınız ve paranızı faize yatırdınız. Bankanın verdiği faiz oranı %15 olsun. Yıllık enflasyon ise %10 olduğu düşünülürse reel faiz basit formüle göre %5 olacaktır.

Basit formül:

Reel faiz oranı=  Nominal faiz oranı- Enflasyon oranı

Ancak enflasyon yükseldikçe, aşağıdaki özel formülün kullanılması gerekir :

Reel faiz = [(1+Net nominal faiz) / (1+ Beklenen enflasyon)] – 1

Özel formüle göre yukarıdaki örneği uygularsak;

Reel faiz= [(1+0,15) / (1+0,10)] – 1= %4,5 olur. Basit formülde %5 sonucuna ulaşmıştık ancak enflasyon oranı yüksek olduğundan ikinci formül uygulandığında sonuç %4,5 olarak çıkacaktır.

nominal ne demek

Nominal kavramının kullanıldığı bir diğer terim ise GSYİH’dır. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, ülke sınırları içinde belli bir dönem içerisinde ister o ülkenin ekonomik birimi ister yabancı ekonomik biriminde üretimi tamamlanmamış olan tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır. Enflasyon etkisinin göz ardı edildiği yani enflasyondan arındırılmamış cari fiyatlarla hesaplanmış olanına ise nominal GSYİH denir.

Nominal Ne Demek?

Nominal sözcüğü sözlük anlamı olarak isim belirterek yapılan, yazılı gibi anlamlara gelmektedir.

Nominal Değer Nedir?

Menkul kıymetlerin (hisse senedi, tahvil vb.) üzerinde yazılı olan değer anlamına gelir.

Nominal Faiz Nedir?

Enslasyondan bağımsız faiz oranına denir. Yani giderler hesaplanmamış faizdir. Nominal değerle ilgili ayrıntılı bilgi için nominal değer nedir yazımıza göz atabilirsiniz.

Sektörün içinden gelmiş bir yatırımcı olarak 2012 yılından beri forex piyasası ile ilgiliyim. Bu blogda sizlere forex ve finansal piyasalar hakkında bilgilendirme sağlamayı amaçlıyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz